Het meldpunt voor milieuklachten in Gelderland

Milieuklachten melden
Ervaart u overlast? Dien eenvoudig uw milieuklacht in.

Meldformulier

Wat kunt u bij ons melden?

Via het meldformulier kunt u de volgende zaken melden:

  • Milieuklacht zoals overlast van een bedrijf of industrieterrein, Stank- of geluidsoverlast of lichthinder, Luchtverontreiniging, Bodemverontreiniging
  • Bedrijfsmelding 
  • Ongewoon voorval (zie toelichting hier).

Dit dient u te melden bij de provincie:

  • Provinciale wegen
  • Het openbaar vervoer
  • Zwemwater
  • Aantasting beschermde dier- plantsoorten
  • Kleine luchtvaart (niet burger-, vracht-, of militaire luchtvaart)
  • Overtredingen van de Wet Natuurbescherming (binnen en buiten de bebouwde kom).
  • U kunt dat hier melden.

Wilt u als bedrijf een reguliere bedrijfsmelding doen? Dit kan via bovenstaand meldformulier. 
Een ongewoon voorval (brand, lekkage, etc.) meldt u altijd direct telefonisch.  

Acute situaties
In het geval van een acute situatie, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of iemand afval ziet dumpen, bel dan onmiddellijk 112.