Het meldpunt voor milieuklachten in Gelderland

Milieuklachten melden
Ervaart u overlast? Dien eenvoudig uw milieuklacht in.

Meldformulier

Wilt u als bedrijf een reguliere bedrijfsmelding doen? Dit kan via bovenstaand meldformulier of telefonisch. Bij een ongewoon voorval (brand, lekkage, etc.) meld dit altijd direct telefonisch.

Dit kunt u melden bij ons:

 • Overlast van een bedrijf of industrieterrein
 • Stank- of geluidsoverlast of lichthinder
 • Luchtverontreiniging
 • Bodemverontreiniging
 • Bedrijfsmelding 
 • Ongewoon voorval (zie toelichting hier ).

Dit dient u te melden bij de provincie:

 • Provinciale wegen
 • Het openbaar vervoer
 • Zwemwater
 • Aantasting beschermde dier- plantsoorten
 • Kleine luchtvaart (niet burger-, vracht-, of militaire luchtvaart)
 • Overtredingen van de Wet Natuurbescherming (binnen en buiten de bebouwde kom).

Bekijk welke melding bij welke instantie hoort

Acute situaties
In het geval van een acute situatie, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of iemand afval ziet dumpen, bel dan onmiddellijk 112.

Contact met het meldpunt
Voor al eerder ingediende milieuklachten of het telefonisch doorgeven van milieuklachten belt u met T 026 3771800. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Wilt u weten hoe het proces verder verloopt? Dit leest u op de pagina ‘Milieuklachtingediend, en nu?’.