Het meldpunt voor milieuklachten in Gelderland

Welke milieumelding hoort waar?
Bij de MilieuKlacht Gelderland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort.

De MilieuKlacht Gelderland behandelt:

Meldingen die de MilieuKlacht Gelderland niet behandelt:
De gemeente gaat over…

Veel gemeenten gebruiken voor deze meldingen de apps ‘BuitenBeter’ en/of ‘Fixi’. Ga bij uw gemeente na of het ook mogelijk is deze te gebruiken.

De politie gaat over…

Overige meldingen

Twijfelt u?
Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een “chemische lucht” uit het riool.

Disclaimer: De inhoud van deze pagina is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via milieuklacht@igoview.nl. Dient u uw milieuklacht anoniem in? Dan wordt deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie in behandeling genomen. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.