Het meldpunt voor milieuklachten in Gelderland

Ongewoon voorval:
Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Omgevingswet verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. De zes Gelderse Omgevingsdiensten voeren deze taak uit. Meld uw ongewoon voorval via Milieuklacht Gelderland, als uw bedrijf valt onder een Gelderse gemeente of onder bevoegd gezag staat van de provincie Gelderland.   

Ongewoon voorval melden 
U geeft een melding van een ongewoon voorval van een bedrijf door via
T 026 3771800. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij een ongewoon voorval moet u altijd bellen en is alleen melding via het online formulier niet voldoende.    

Wat is een ongewoon voorval? 
Ongewone voorvallen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Denk hierbij aan brand, explosie, bodemverontreiniging en lekkages. Of een ongeval of storing in het productieproces en in voorzieningen waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen.

Hoe meldt u een ongewoon voorval? 
Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten: 

Beantwoord daarnaast de volgende vragen: