Het meldpunt voor milieuklachten in Gelderland

Milieuklacht ingediend, en nu?
Op onze website heeft u een milieuklacht ingediend. Wat gebeurt er na het indienen van een milieuklacht?   

  1. U heeft een milieuklacht ingediend. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Vanaf dat moment vind u uw melding terug in het meldingenoverzicht.
  2. De verantwoordelijke omgevingsdienst neemt de melding in behandeling. We beoordelen de melding op compleetheid en overlap met andere meldingen.
  3. We nemen binnen drie dagen telefonisch contact met u op. Is er meer informatie nodig om de melding af te handelen? Dan stellen we verdiepende vragen tijdens dit gesprek. Let op: wanneer u een melding anoniem indient, kunnen we geen contact met u opnemen.
  4.  Het bedrijf wordt getoetst aan geldende wetgeving. Voldoet het bedrijf niet aan de wetgeving, dan krijgt het een hersteltermijn waarbinnen het de klacht moet oplossen.
  5. Na het oplossen van uw klacht ontvangt u een terugkoppeling op uw melding. Het is mogelijk dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd of dat de klacht dan nog niet is opgelost. In dat laatste geval informeren we u daarna op regelmatige basis over de stand van zaken.